Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

Motto

Kristus je verný a my sme mu verní tiež.

V uplynulých rokoch sme sa zapodievali témami: láska, radosť, víťazstvo a velebenie. Motto pre rok 2018 je „Verní Kristovi.“ Naša vernosť Kristovi – evanjeliu, nasledovaniu – má svoj základ vo vernosti Krista jeho cirkvi a jeho zasľúbeniu.

Téma vernosť je rôznorodá. Jedná sa pritom o ústredné pojmy ako čestnosť, dôvera, vytrvalosť a spoľahlivosť. Zaoberajme sa v nadchádzajúcom období intenzívne  s početnými významovými rovinami  slova vernosť.

Kmeňový apoštol Jean –Luc Schneider  vychádza vo svojich myšlienkach z nového motta roku, že k podstate nevesty popri láske a radosti bezpodmienečne patrí aj vernosť. Ináč to nejde.

Buďme verní Kristovi…
… tým, že nasledujeme jeho príklad
… tým, že sme stály v láske
… tým, že mu verne slúžime
… tým, že dodržiavame naše sľuby

Prečo? Je to úplne jasné: Vernosť Kristovi je základom pre našu vieru. Je tak zásadná, že v niektorých jazykoch sa pre pojmy „viera“ a „vernosť“ používa v Novom zákone rovnaké slovo.