Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

Intranet

NAK-ruts (Dokumentový portál pre nositeľov úradu a spolupracovníkov/čiek)
ruts.nak.ch

IAKOP (Administratívny portál)
www.iakop.ch