Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

Viera

Novoapoštolskí kresťania veria v trojjediného Boha, ktorý chce pomôcť všetkým ľuďom a snažia sa, aby Ježiš Kristus bol stredom ich života. Cieľom viery je byť zjednotený s Kristom pri jeho ním zvestovanom opätovnom príchode.  Popritom sú misie a láska k blížnemu podstatným obsahom prežívanej viery.