Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

Autoportrét

Ježišom daná cesta k spáse v dnešnej dobe:

  • Novoapoštolská cirkev  je riadená Ježišom Kristom cez apoštolov.  Jej učenie sa zakladá na Svätom písme.
  • Apoštolský úrad  je Ježišom Kristom splnomocnený úrad na sprostredkovanie spásy.
  • Ľudia patriaci cirkvi Ježiša Krista sú  Bohom povolaní k večnému spoločenstvu s ním, teda s Bohom, Otcom, Synom a Duchom Svätým. Sredobodom  cirkevného života je bohosluža. V rámci  cirkvi pripravuje Ježiš Kristus cez apoštolský úrad  svoju nevestu – náboženskú obec   na jeho opätovný príchod,  na svadbu v nebi. (Katechizmus 6.1)
  • Novoapoštolská cirkev pozná tri sviatosti:  Svätý krst vodou, Sväté zapečatenie (prijatie darov Ducha Svätého) a Svätú večeru.
  • Sviatosti  Sväté zapečatenie a Svätá večera ako aj odpustenie hriechov  sú viazané na apoštolský úrad.
  • Ježiš Kristus, o ktorom svedčí Sväté Písmo, je stredobodom života viery novoapoštolských kresťanov.   Dnes pôsobí vo svojej cirkvi  a  opäť príde. Cieľom viery novoapoštolských kresťanov je byť pri jeho opätovnom príchode jednotní.

 

stop-infections.net