Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

Vízia a misia

Formulácia „Misia a vízia novoapoštolskej cirkvi“ opisuje prax cirkevného života: Ako má vyzerať novoapoštolská cirkev? Čo je jej cieľová predstava? Aký  účel   sleduje cirkev?

Vízia novoapoštolskej cirki

  • Je to cirkev, v ktorej sa ľudia cítia dobre, sú naplnení  Duchom Svätým a láskou k Bohu, svoj život si usporadúvajú  podľa evanjelia  Ježiša Krista, pripravujú sa na jeho opätovný príchod a na život večný.

Misia novoapoštolskej cirkvi

  • Vychádza z Ježišovho poverenia ísť k všetkým ľuďom, učiť ich evanjelium  a krstiť ich vodou a Duchom Svätým.
  • Poskytuje duchovnú starostlivosť a stará sa o  úprimné spoločenstvo, v ktorom každý zažije Božiu lásku a radosť, aby slúžil jemu i druhým.